DucoVentilatie

Verluchtingsysteem C

Mechanische ventilatiesystemen voorkomen schimmelvorming in natte ruimtes en wordt vervuilde en vochtige lucht naar buiten gevoerd.

Verluchtingsysteem D

Ventilatie van het type D pompt verse lucht via aanvoeropeningen in leef- of werkruimtes en voert via een ventilatiebox vervuilde en vochtige lucht af.

Verluchtingsysteem C+

Mechanische ventilatiesystemen voorkomen schimmelvorming in natte ruimtes en wordt vervuilde en vochtige lucht naar buiten gevoerd. Verluchtingsysteem C+ is de mechanische afvoer vraaggestuurd. Bij afwezigheid en gunstige vochtigheidsgraad bewegen de roosters naar een minimumstand en wordt een kleiner debiet lucht afgevoerd uit de woning.